Den Vise Mannen

Den Vise Mannen

Ett möte med en vis man eller kvinna kan förändra ditt liv. Här hittar du svar på alla de frågor som berör dig nu.

Meditationen sker runt en brasa där man kommer i kontakt med någon eller något som vill bara det bästa för dig. Du kan ställa frågor som är relevanta för dig. Du kan använda denna meditation och om igen. Varje gång du är i en situation som du behöver hjälp med, kan du dra nytta av denna meditation.

No Comments

Leave a Comment