Om meditation

Om Meditation

 

Alle søger det, uden undtagelse. På et eller andet tidspunkt i ens liv, i større eller mindre omfang, vil vi alle betale en stor pris for at have det, når det er allermest nødvendigt.

 

En ro der ikke kan foregå sammen med stress.

Kun nogen af os forebygger. Det jeg taler om er indre ro. En ro der kan få os til at være i balance i pressede situationer. En ro der kan give os en klarhed, når vi virkelig behøver det. En ro der ikke kan foregå sammen med stress.

 

For at få den ro er en af de bedst kendte og mest afprøvede metoder: meditation.

Når man mediterer, kan man have det rigtigt godt, men det er ikke det der er målet for meditationen. Målet er at øve sindet i stilhed og fordybelse. Så det bliver en del af din personlighed. At du er en, der kan bevare fatningen og roen, når det kræves. Så vi ikke falder ind i vores uhensigtsmæssige handlemønstre og lader vores mørke sider komme frem uden selv at kunne styre det.

 

Meditation har været kendt i mange tusinde år og har været brugt i alle religioner. Der er dog ikke noget religiøst ment i disse meditationer. Min holdning er, at al religion er underafsnit af spiritualitet. Men vi kan bruge meditation til at blive et bedre menneske. Men som alt andet kræver det træning, træning og atter træning. Eller sagt på en anden måde, vedholdenhed og selvdisciplin.

Om guidede meditation

Hvordan en meditation virker

Hvordan en meditation virker, afhænger af det, man ønsker at opnå med at meditere. At erkende sindets natur, som er ro, når vi kommer ind til kernen i os selv, vil for de fleste være forbundet med stor glæde eller lyksalighed.

 

At meditere vil sige at opbygge en god vane: Ligesom man dagligt tager bad for at holde kroppen ren, mediterer man dagligt for at holde sindet klart og nærværende. Ved daglig meditation opnår man større frihed til at handle på en mere fuldkommen måde i livets forskellige situationer.

Hvad er meditation?

Ordet meditation stammer fra latinsk Meditatio, som betyder træning, ganske enkelt. Hvad er det så, man træner? Det er nærvær, såmænd.

 

Mange mennesker i dag har et ønske om at blive bedre til at slappe af, smile og nyde også de små glæder i livet. Det kan være svært i et samfund, hvor vi bombarderes med information og krav til vores opmærksomhed. Vi bliver stressede. Vi bliver uopmærksomme, vi bekymrer os og bliver sure over småting. Angst er også et stort problem for mange i dag.

 

Det er her, meditation kan bruges som et redskab. Meditation kan defineres som en teknik, der øger din dagsbevidsthed, eller dit nærvær. Det er ikke noget, som automatisk gør dig glad. Det kan sagtens tænkes, at du under en meditation, pludselig opdager en stor sorg indeni, for eksempel. Men at blive ved med at meditere vil på et tidspunkt heale din sorg og transformere sorgen til en forståelse og måske til accept og dernæst til glæde.

Når vi har lært at meditere og gør det regelmæssigt, kommer der et tidspunkt, hvor vi også begynder at være interesseret i selverkendelse. Altså at erkende sig selv på godt og ondt.

Dvs. at vi begynder at se os selv, som vi er, og hvis der er ting vi syntes vi vil lave om på, så er vi oprigtige overfor os selv og skyder ikke bare skylden for vores liv og færden på alle de andre. Men så begynder vi at se, at det er muligt at forandre. Således at vi på et tidspunkt kan nyde os selv og alle andre og alt omkring os.